Hírlevél

Naptár

2024. Május
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Látogató számláló

0
0
2
9
5
9
6

Tolna város sportkoncepciója, sportfejlesztési koncepciója

Hosszú távú helyi sportkoncepció

 

Hosszú távú Sportkoncepció„Szeresd az egészséged, mert ez a jelen,

védd a kisgyermekeket, mert ez a jövő.

Őrizd szüleid egészségét, mert

múlton épül fel a jelen és a jövő.”

 

                                           Bárczi Gusztáv

 

 

I. Preambulum

 

Az Országgyűlés az Európai Sport Chartával összhangban megalkotta a 2004. évi I. törvényt a sportról:

 

„Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket és elismeri a sport egyént és közösséget erősítő értékeit. A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges nemzet, az egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez.

A sport a közjó része. Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként az egyén testi és lelki egészségét.”

 

Tolna múltja és jelene, a lakossági igények, a verseny-és szabadidős sportban elért kiemelkedő teljesítmények erkölcsi megközelítésben is arra késztetik az Önkormányzatot, hogy a sportot - annak minden formáját és változatát - ne csak gazdaságossági szempontok szerint, hanem - közvetett előnyeit a lakosságra - annak minden korosztályára kifejtett pozitív hatásait is mérlegelve járjon el.II. A város hagyományai, előzmények

 

A város történetében több sportágat is űztek versenyszerűen. Kiemelkedő jelentőséggel bírt az úszás és vízilabda, mely mára ismert okok miatt teljesen megszűnt. Méltó utódja ma a kajak-kenu sportág, melyhez a jelenlegi feltételek adottak. A korábbi sportágból is csak a nagy hagyományokkal rendelkező labdarúgás, az asztalitenisz és a kézilabda maradt fenn.

 

A Tolnai Sport Egyesületnek korábban két - asztalitenisz, kézilabda - szakosztálya volt. A szétválást követően négy önálló sportegyesület jött létre és működik városunkban:

 1. FASTRON AC - Asztalitenisz
 2. TOLNA KC - Kézilabda
 3. TOLNAI KAJAK-KENU SPORT EGYESÜLET
 4. TOLNA VÁROSI FUTBALL CLUB ÉS SZABADIDŐS TÁRSASÁG – Labdarúgás

Az egyesületek száma a későbbiek során tovább emelkedett:

 1. TOLNA-MÖZSI FUTSAL SPORTEGYESÜLET
 2. TANREN KARATE SPORTEGYESÜLET TOLNA
 3. VITÁL SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLETIII. Helyzetelemzés

 

A helyi sportélet palettája igen színes, a sportolni vágyók számos sportág – csapat és egyéni, látvány- és küzdősport – közül választhatnak. Egyesületi színekben a városban mintegy félezren sportolnak rendszeresen.

 

III/1. Versenysport és eredmények

 

A versenysport színvonala meglehetősen magas városunkban. A település, méretéhez képest kiemelkedően sok kiváló országos, illetve nemzetközi sporteredménnyel büszkélkedhet. A versenysportban elért jó eredmények a sportolók személyes sikerélménye, illetve a város hírnevének öregbítése mellett az utánpótlás korosztályoknak szolgál követendő példával. Jól működő helyi felnőtt versenysport nélkül jóval kevesebb a motiváció a fiatalok számára.  

 

III/2. Szabadidős sport

 

A városban a versenysport mellett több sportszervezet is működik, amely szabadidős sporttevékenységet kínál. Ezeken kívül néhány olyan civil egyesület is biztosít családi, illetve tömegsport lehetőséget, melyek fő tevékenysége nem a sport. A Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár saját szervezésű sportfoglalkozásokat, sporttáborokat is tart, melyek szintén nagy érdeklődési kört vonzanak.Sportegyesületeink többségében önkormányzati tulajdonú intézményeket használnak. A sportlétesítmények üzemeltetői a város, illetve a saját honlapjaikon, valamint igény szerint a Tolnai Hírlapban közzéteszik a nyitvatartási időt és a használati díjakat.

 

III/3. Iskolai és óvodai sport

 

A Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola iskolai telephelyein diáksportkörök is működnek.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése, valamint a 97. § (6) bekezdése felmenő rendszerben mindennapos testnevelést ír elő. A tantervi előírásoknak megfelelően biztosított a tömegsport foglalkozás is.

A Wosinsky Mór Óvoda telephelyein alkalmazott óvodai nevelési program kötelezően előírja az óvodai testnevelést, melynek feltételei adottak.

A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium testnevelés óráihoz és egyéb sportfoglalkozásaihoz a gimnázium sportudvara és a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár Sportcsarnoka biztosít helyszínt és eszközöket.

 

III/4. A sportlétesítmények

 

Önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények:

 • Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár Sportcsarnoka (Bajcsy-Zs. E. u. 73/A.)
 • Sportszékház (Bajcsy-Zs. E. u. 11.)
 • Sportcsarnok (Lehel u. 30/A.)
 • Városi Sportcsarnok (Sport u. 15/A.)
 • Kajakház (Fürdőház u. 1.)
 • Tolnai Sporttelep  (Deák F. u.)
 • Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterme  (Eötvös u. 7.)
 • Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterme  (Mözs településrész, Iskola u. 19.)
 • Gimnáziumi sportpálya (Bajcsy-Zs. u. 73.)
 • Fitness park (Bajcsy-Zs. u. 73.)
 • Teniszpályák (Sport u. 15/A.)Állami tulajdonú sportlétesítmény:

 • Tolnai Tanuszoda (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73. 970/121 hrsz.)

 

Thelena Városi Szolgáltató Kft. által 2021. február 15-én megkötött közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat szerződésben meghatározott közfeladatok ellátásával bízta meg a Thelena Kft-t. A szerződés alapján a Thelena Városi Szolgáltató Kft. fenntartja és működteti az Önkormányzat tulajdonában álló, részére üzemeltetésre átadott alábbi sportlétesítményeket:

 • Sportszékház (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 11.)
 • Sportcsarnok (7130 Tolna, Lehel u. 30/A.)
 • Városi Sportcsarnok (7130 Tolna, Sport u. 15/A.)

 

A sport- és a szabadidő egyesületek terembér ellenében használhatják az önkormányzati sportlétesítményeket. Kivételt képez az a két sportegyesület (Tolna VFC, Tolnai KajakKenu SE), amelyeknek az Önkormányzat üzemeltetésre átadta az adott létesítményeket.

 

A Kajakház, illetve a Tolnai Sporttelep a sportegyesületek kezelésében működnek, amelyek minden év januárjában nyújtják be a fedett és a szabadtéri létesítmények állapotáról szóló beszámolót a szakmai és pénzügyi beszámolóval együtt. A Tolnai Sporttelep és a Kajakház üzemeltetési feltételeit az egyesületekkel kötött szerződések tartalmazzák.

 

A sportlétesítmények felújítása folyamatos. A prioritások felállítása a létesítményhasználók igényeinek figyelembe vételével történik. Az állagmegóvásról és felújításról az önkormányzat gondoskodik, amelyhez - a sportegyesületekkel együttműködve - pályázati és esetenként szponzori támogatásokat is felhasznál.IV. A Továbbfejlesztés lehetőségei

 

IV/1. Iskolai és óvodai sportPályázati lehetőségek kihasználásával lehetőség nyílik a már fennálló sportlétesítmények felújítására, korszerűsítésére.IV/2. Szabadidő és tömegsport

 

A szabadidősport és tömegsport feltételeinek fejlesztése az önkormányzat önként vállalt feladata.

 

Az iskolán kívüli önszerveződő csoportok, egyének, családok számára is biztosítani kell a rendszeres mozgáslehetőséget. Nagy hangsúlyt kell fektetni folyamatosan a szabadidős és turisztikai rendezvények támogatására is, mely megoldással szélesebb tömegek számára is lehetőség nyílik a többé-kevésbé rendszeres testmozgásra.

 

IV/3. Versenysport

 

A versenysport feltételeinek javítása összetett feladat. Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni az utánpótlás nevelésére, a széles tömegbázis megteremtésére. Így a fejlesztés szorosan összefügg a szabadidős sporttal és az iskolán kívüli önszerveződő csoportok támogatásával.

Kiemelkedő jelentőségű a megfelelő képesítéssel rendelkező edzők szerepe is. Ez mind sportszakmai, mind egészségügyi szempontból elengedhetetlen követelmény.V. SPORTFINANSZÍROZÁS ÉS A TÁMOGATÁS FORMÁI

 

Az önkormányzat anyagi forrásainak függvényében kiemelten kezeli és támogatja azokat a sportegyesületeket, amelyek megfelelnek a sporttámogatás feltételeinek.

 

A Képviselő-testület évente dönt a támogatási összegről és a támogatott sportegyesületek köréről, az egyesületek által benyújtott támogatási kérelem alapján.

 

V.1. Versenysport támogatása

 

A támogatás felhasználható az egyesület sportszakmai tevékenységével összefüggően bérleti díjakra, versenyeztetési és utánpótlás-nevelési kiadásokra, sporteszköz beszerzésre.

A versenyeztetési kiadások között kizárólag a versenyek megrendezéséhez kapcsolódó játékvezetői és ellenőri díjak, utazási költségek, nevezési díjak, sportorvosi költségek és edzőtáborozási költségek számolhatók el. Az utánpótlás-nevelési kiadások között a nevelő edzői munkabérek és azok járulékai számolhatók el.

 

A támogatás csak sportegyesületen keresztül történhet. A tárgy évi támogatási összeg nagyságáról és annak felosztásáról a Humán Bizottság véleményének figyelembevételével a Képviselő-testület dönt az alábbiakra való tekintettel:

 • versenyeken elért eredmények, teljesítmények;
 • taglétszám (igazolt tagok száma, amely verseny-, vagy klubigazolvánnyal alátámasztott);
 • utánpótlás nevelés (igazolt tagok száma, amely verseny-, vagy klubigazolvánnyal alátámasztott);
 • egyéni sportoknál min. 20 fő, csapatsportoknál min. 40 fő 20 év alatti fiatal rendszeres, igazolható edzésre járása, klubtagság igazolhatósága.

A támogatási igényben valótlan adat feltüntetése a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után.
V.2. Gyermek- és tömegsport támogatása

 

A Gyermek- és tömegsport pályázat minden évben a keretösszeg megállapítás után kerül meghirdetésre. A pályázat beadási határideje március 31., amelyet kizárólag a kitöltött pályázati űrlapon lehet benyújtani.

Erre a pályázati támogatásra a város fenntartásában működő intézmények, valamint a kiemelt sportegyesületek nem pályázhatnak.

A tárgyévben felosztható támogatási összegről a Képviselő-testület dönt. A támogatott pályázatokról a Humán Bizottság dönt minden év április 30-ig.

 

V.3. Sportingatlan üzemeltetési támogatás

 

A Kajakház és a Tolnai Sporttelep, edzőpálya üzemeltetéséhez az önkormányzat támogatást nyújt. A támogatás összegét a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével a képviselő-testület állapítja meg. A támogatás összegének megállapításához az üzemeltető egyesületek minden év január 31-ig üzemeltetési, fenntartási tervet készítenek.

Az üzemeltetési támogatás a sport célú ingatlan közüzemi díjaira és karbantartásra fordítható.

 

V.4. A Sportegyesületek támogatásának feltételei

 

A kiemelt támogatást csak azok a sportegyesületek nyerhetik el, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:

1.) Önkormányzati támogatás csak annak részére nyújtható, akinek:

a.) nincs lejárt köztartozása, amiről a pályázat benyújtásakor nyilatkozatot tesz;

b.) a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik, az éves cégbírósági, törvényszéki beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tesz;

c.) a korábban kapott támogatással megfelelő módon elszámolt.

2.) Nem kaphat támogatást:

a.) az a sportvállalkozás, amellyel szemben a Cstv. szerint végelszámolási, csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban,

b.) az a sportszövetség, illetve sportegyesület, amelynek működését a bíróság felfüggesztette, valamint amelynek megszüntetésére az Et. szerint eljárás van folyamatban,

c.) az a sportegyesület, amellyel szemben a Cstv. szerint csődeljárás van folyamatban, vagy amely ellen a Cstv. szerinti felszámolási eljárás megindítása céljából kérelmet nyújtottak be, és felszámolását ennek alapján a bíróság jogerősen elrendelte.

d.) az a sportegyesület, amelynél a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség fennáll, ill. amelyik sportegyesület közzétételi kötelezettségének nem tett eleget.

3.) Az önkormányzat nem biztosít támogatást, ha a támogatott szervezet:

a.) a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,

b.) az (1) bekezdés szerinti feltételeket nem teljesítette, ill. a (2) bekezdés szerinti helyzetbe került,

c.) köztartozása a költségvetési döntést követően lejárt és arra fizetési halasztást sem kapott,

d.) a támogatást nem a megjelölt célra használta fel,

e.) a támogatott szervezetnek az önkormányzattal, vagy önkormányzati, valamint önkormányzati gazdasági intézménnyel szemben lejárt idejű tartozása van.

4.) A támogatásra vonatkozó igény benyújtásával a támogatott szervezet a következő dokumentumokat csatolja:

 • az adott évre vonatkozó versenynaptár,
 • versenyzési-, valamint utánpótlás nevelési terv, legalább 1-1 gépelt oldal,
 • versenyzői, utánpótlás létszám, melyet versenyigazolványokkal vagy klubtagsági igazolványokkal igazol,
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat.

 

Az Önkormányzat a kiemelten támogatott sportegyesületekkel támogatási szerződést köt. A támogatott sportegyesületek minden év január 31-ig a teljes évi költségvetésükről és a támogatás felhasználásáról kötelesek tájékoztatást adni az Önkormányzatnak. A pénzügyi és szakmai beszámolóval egyidejűleg nyújtják be kérelmüket az egyesületek a kiemelt támogatásra való jogosultság megállapításához a 4.) pontban felsoroltak szerint. 

A sportfinanszírozásból automatikus kizárásra kerül az a szervezet, amely az alábbi feltételeknek nem tesz eleget:

 • az előző évi pénzügyi és szakmai beszámoló leadási határideje: január 31.
 • a sportfinanszírozáshoz szükséges dokumentumok leadási határideje: január 31.
VI. A sportkapcsolatok

 

A sportegyesületek szakmai felügyeletét az országos sportági szakszövetségek végzik.VII. Egyéb, a sporttörvénnyel kapcsolatos önkormányzati teendők

 

 1. Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények fejlesztése, korszerűsítése.

 

 1. A külön jogszabályban meghatározott nemzeti sportszabvány alapján új sportlétesítmények építése, illetve felújítás esetén, a meglévők szabvány szerinti átalakítása - különös tekintettel a fogyatékos sportolókra és a mozgássérült nézőkre.

Kiemelkedő fontosságú az új szabályozásban az, hogy fogyatékkal élő sportolók és nézők számára biztosítani kell mind építészeti, mind kommunikációs szempontból, hogy a létesítmény akadálymentes legyen. Ezt a szempontot figyelembe kell venni a meglévő sportlétesítmények korszerűsítésénél is.

 

 1. A szabadidősport és az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeinek további fejlesztése.

 

 1. Az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának aktív támogatása.

 

 1. A nemzetközi sportkapcsolatok intenzitásának fokozása.

 

 1. Tevékeny közreműködés a nemzeti és a nemzetközi sport népszerűsítésében.

 

 1. Az önkormányzat minden évben pályázatot ír ki a „Tolna Város Jó Tanulója – Jó Sportolója” kitüntető díjra.

 

 1. Az önkormányzat minden évben pályázatot ír ki a „Tolna Város Sportjáért” kitüntető díjra, sportolók és sportvezetők részére.

 

 1. A „Tolna Városért” kitüntetés - a többi kategória mellett - rendkívül kiemelkedő sportteljesítmény eléréséért, illetve edzői tevékenységért adományozható.
VIII. Hatálya

 

A Sportkoncepció hatályba lépésének ideje: 2015. március 1.

A koncepciót szükség szerint, de legalább háromévenként felül kell vizsgálni.
ZÁRADÉK

 

A Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2015. (II.26.) önkormányzati határozatával jelen Sportkoncepciót elfogadja, mellyel egyidejűleg a 371/2013. (XI.28.) határozatával elfogadott, valamennyi módosítással egységes szerkezetbe foglalt Sportkoncepciót hatályon kívül helyezi.

 

Módosítások:

 1. 60/2018. (II.22.) önkormányzatának határozata 2018. március 1-i hatállyal
 2. 199/2021. (X.28.) önkormányzatának határozata 2021. október 29-i hatállyalT o l n a, 2015. február 26.


Appelshoffer Ágnes                    Ezerné dr. Huber Éva

      polgármester                                     jegyző

Mellékletek jegyzéke: (ügyintézés, tájékoztató, hirdetmények)

 1. Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X.29.) számú rendelet kivonata a „Tolna Város Sportjáért” kitüntető díjról.
 2. „Tolna Város Sportjáért” kitüntető díj: Pályázati űrlapok és pályázati kiírás.
 3. Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X.29.) számú rendelet kivonata a „Tolna Város Jó Tanulója – Jó Sportolója” díjról.
 4. „Tolna Város Jó Tanulója – Jó Sportolója” díj: Pályázati űrlapok és pályázati kiírás. Bírálati szempontok.
 5. Gyermek-és tömegsport pályázati kiírás, űrlap
 6. Sportegyesületek pénzügyi elszámoló lapja.
 1. Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Sportkoncepció

Cimkék:város önkormányzatának sportról szóló sportfejlesztési program koncepciója, közérdekű adatok, magyar helyi rendeletek, határozat, hírek, programok, pályázatok, rendeletek, intézmények, polgármesteri hivatal, nyomtatványok, közérdekű adatok, sport pályázatok, helyi határozatok, sportfejlesztési koncepciója
Honlap készítés